onsdag 25. mai 2011

Velkommen!

Korall har i dag fått tre nye medlemmmer, en sopran og to 2. alter. Vi ønsker de nye damene hjertelig velkommen! Dette innebærer at vi pr. dags dato ikke har ledige plasser i koret. Har du fryktelig lyst til å synge med oss kan du kontakte dirigent eller leder og be om å få stå på venteliste.

lørdag 21. mai 2011

Nye medlemmer

Korall ønsker å utvide koret til 28-32 medlemmer og har derfor noen ledige plasser, fortrinnsvis for 2. Alter og en 2. Sopran. Ta kontakt med leder eller dirigent for å komme og høre på en øving, eller for prøvesang.